informatie

Wie is BonnetActief?

BonnetActief is een kleinschalige zorginstelling. Onze missie is dat iedereen volwaardig kan mee doen in de maatschappij. Wij zijn HKZ / Kiwa ko gecertificeerd en werken met SJK geregistreerde medewerkers, die in bezit zijn van een Verklaring Omtrent Goed gedrag. Wij richten ons op jeugd t/m 23 jaar met een ontwikkelings- en of gedragsstoornis. Elke hulpvraag is weer anders en wij zien het als een uitdaging om begeleiding te bieden passend binnen het gezin. Wat onze activiteiten uniek maakt is de individuele begeleiding binnen een groep met leeftijdsgenoten. De omgang met leeftijdsgenoten en het hebben van een zinvolle en leerzame dagbesteding is van onschatbare waarde.

Wij doen ons werk met veel liefde en passie en streven naar een lange samenwerking met ouders en kinderen zodat wij een goede band met het gezin kunnen opbouwen. Het doel van onze begeleiding is om ervoor te zorgen dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk deel uit kunnen gaan maken van de maatschappij. Om dat te kunnen realiseren hebben wij onze programma’s zo ingericht dat de kinderen met veel plezier naar ons toe komen, de ouders optimaal ontlast worden en dat er op een zeer effectieve manier aan leerdoelen gewerkt kan worden. Ons team komt regelmatig bij elkaar om de vorderingen hiervan te bespreken, zo nodig worden leerdoelen veranderd en/of aangepast.

BonnetActief doet meer dan alleen zorg leveren aan kinderen en jeugd. Ook de ouders worden betrokken en de medewerkers bieden een luisterend oor aan ouders als zij daar behoefte aan hebben. Doordat ouders één vast contactpersoon krijgen, waarmee ze ook kunnen whatsappen, is het contact leggen met ons erg gemakkelijk en laagdrempelig.

Onze doelgroep

Wij werken met jongeren met een ontwikkelings- en of gedragsstoornis. De jongeren die meegaan met onze activiteiten zijn niet ouder dan 23 jaar.
Omdat wij veel avontuurlijke activiteiten doen is ons programma helaas niet geschikt voor jongeren die afhankelijk zijn van een rolstoel.

Voor meer informatie over de begeleiding van kinderen vanaf 6 jaar verwijzen wij je graag door naar www.pgbzorgvoorkinderen.nl

Kosten

Wij begeleiden jeugdigen en jongvolwassen vanuit de (verlengde) jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) , Wet Langdurgie Zorg (WLZ). Betaling mogelijk via zorg in natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

kwaliteitsregister jeugd
HKZ keurmerk kleine organisaties
VOG verklaring omtrent gedrag

Mochten ouders onverhoopt een klacht hebben, dan kan deze gemeld worden via www.klachtenportaalzorg.nl

klachtenportaal zorg

Wij werken volgens de meldcode kindermishandeling.

meldcode kindermishandeling van kracht